Selecteer een pagina

Lievendaal Advies

Onze opdrachten

 

Hieronder zie je een korte opsomming van enkele recente werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Op onze LinkedIn pagina’s zie je het complete overzicht.

Gemeente De Ronde Venen

In verband met ziekte ben ik gevraagd als interim beleidsmedewerker WMO. Daarnaast heb ik werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van beschermd wonen, de toegang, mantelzorg en bemoeizorg.

Gemeente Loon op Zand

Ik heb 2 nieuwe collega’s ingewerkt op de beleidsterreinen WMO en LLV/doelgroepen vervoer. Daarnaast ben ik bezig geweest met de WMO, de beleidsregels, het CEO en de inkoop HbH en het regionaal jeugdbeleid.

Gemeente Nissewaard

Als beleidsadviseur WMO werkzaam op het gebied van beleids- en uitvoeringsregels WMO, aanbesteding hulpmiddelen, toezicht en handhaving WMO en Jeugdwet, fraude en preventie en PGB beleid.

Gemeente Land van Cuijk

Als interim projectleider herindeling Burgerzaken en burgerzaken specialist was ik verantwoordelijk voor het project Digitaal Aanvragen Rijbewijs, het beschrijven van processen en diverse inhoudelijke controles.

Gemeente Boekel

Werkzaam als ad interim BRP specialist en Burgerzaken specialist voor de gemeente Boekel. Diverse werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de Basis Registratie Personen.

WDW

Binnen de werkorganisatie heb ik gewerkt als BRP specialist en projectleider verkiezingen 2019 en 2e kamer verkiezingen 2021. Verder heb ik  medewerkers gecoacht en opgeleid en processen heringericht.